Case

Ivy NightClub

Från Grands Nattklubb till IVY Nightclub med ökade besök, bättre DJ’s och en helt annan upplevelse.

Hur kommer vi igång?

Bokningar

Bokningar av DJs, artister och event lägger grunden för en bra atmosfär på din nattklubb. Vi gjorde om allt och skapade en helt ny musikprofil med professionella DJs. Vi fortsatte med att boka intressanta artister och utvecklade nya och spännande event för vår målgrupp.

Upplevelse

Hur är upplevelsen på din nattklubb? Känslan gästerna får är avgörande för om de vill komma tillbaka. Därför är det viktigt att ha en tydlig plan för den stämning man vill skapa och hur man ska genomföra det varje kväll.

Marknadsföring

När du gjort rätt bokningar och skapat en skön känsla behöver du också nå ut med det till din målgrupp. På IVY byggde vi ett helt nytt varumärke, utvecklade en ny grafisk profil och fyllde alla sociala kanaler med intressant innehåll.

Teknik

Rätt ljud och ljus är också en stor del av upplevelsen men kan vara både komplicerat och dyrt om man inte har rätt kompetens. Vi gjorde stora förändringar i nattklubben och adderade mycket teknik för att skapa en bättre känsla i hela lokalen, inte bara på dansgolvet.

Ekonomi & Uppföljning

Oavsett vilka bokningar du gör eller vilken känsla du skapar så måste ekonomin gå ihop. Vi hjälper därför till att följa upp alla siffror, sammanställa rapporter och ta fram relevanta nyckeltal. När vi har full koll på siffrorna är det enkelt att ta rätt strategiska beslut. Dessa beslut är avgörande för hur din affärsverksamhet ska prestera i framtiden och blir därför en viktig del i vårt arbete.